ORGANIZATORZY
IMBIGS
TARGI KIELCE S.A.

Strona Główna

 

„Salon Kruszyw” to przedsięwzięcie towarzyszące kieleckim targom Autostrada i Maszbud. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wspólnie z Targami Kielce SA organizują go od 2012 roku.

W naszym zamierzeniu jest to inicjatywa cykliczna, integrująca firmy – z szeroko pojętej branży pozyskania, przeróbki, transportu i wykorzystania kruszyw – prezentujące się na targach w Kielcach, a także osoby i firmy nie uczestniczące w targach. W ramach Salonu będziemy debatować o aktualnych problemach branży.

Otwarci jesteśmy na współpracę z firmami oraz innymi jednostkami przy organizowaniu kolejnych Salonów. Oczekujemy także na zgłaszanie tematów i problemów, które zdaniem Państwa wymagają omówienia w szerszym gronie.

W 2012 r. odbyła się debata dotycząca zmian w przepisach prawa europejskiego i konsekwencjach, jakie z tego wynikają dla polskich producentów materiałów budowlanych, w tym surowców skalnych. Czy jesteśmy na to przygotowani? Debata w gronie ekspertów przybliżyła nas do odpowiedzi na to pytanie.

W 2013 r. poruszaliśmy w specjalistycznej dyskusji panelowej sprawy związane z kruszywami alternatywnymi, wynikające m.in. z polityki surowcowej Unii Europejskiej oraz dotyczące produkcji i wykorzystania kruszyw alternatywnych w Polsce, wspólnie z producentami takich kruszyw.

W 2014 r. tematem debaty były zagadnienia związane z praktycznymi działaniami wynikającymi z zapisów ustawy o odpadach wydobywczych oraz ostatnich rozporządzeń z nią związanych. Instytut przygotował tematyczne wystąpienia dotyczące istotnych problemów z jakimi borykają się firmy wydobywcze.

W 2015 r.debata była ukierunkowana na pełne wykorzystanie surowców w procesie produkcji górnictwa skalnego.

Wiele miejsca na swych łamach poświęcają poszczególnym debatom czasopisma specjalistyczne patronujące tej imprezie.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w naszych dotychczasowych debatach i zapraszam na kolejną, piątą, w dniu 1 czerwca 2016 r.
 

Dyrektor Instytutu – dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS

 

Na górnym menu znajdują się linki do informacji dotyczących kolejnych edycji
lub należy kliknąć na zaznaczony kolorem rok w powyższym tekście.

 

PARTNERZY MEDIALNI